Socialrätt

LVU, LVM OCH LPT

Jag arbetar med att biträda barn och föräldrar i mål som rör frågor om tvångsomhändertagande av barn enligt LVU- Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). I dessa mål utses ett offentligt biträde av domstolen för föräldrarna. För barn under 15 år utser domstolen en ställföreträdare.

Biträdet är helt kostnadsfritt. I mitt uppdrag ger jag dig råd och stöd under hela processen och bevakar din rätt vid möten med socialtjänsten, under utredningar hos socialtjänsten och vid förhandlingen i förvaltningsrätten.

Om du önskar mig som offentligt biträde meddelar du socialtjänsten och / eller förvaltningsrätten.

Jag kan även biträda dig vid begäran om att vården enligt LVU ska omprövas och överklagande av beslut om umgängesbegränsning mellan förälder och barn.

För överklagande av beslut om umgängesbegränsning utses inte ett offentligt biträde utan kostnaden för mitt biträde får du betala själv. Då gäller timtaxan för år 2018 om 1.359 kronor exklusive moms.

Jag åtar mig även uppdrag som offentlig biträde i frågor om LVM- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, och LPT- Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Kontakta mig!

Du kan kontakta mig via formuläret nedan.

Jag godkänner webbsidans integritetspolicy (obligatoriskt)

OBS! Du måste klicka i kryssrutan ovan för att kunna skicka annars sänds ej ditt meddelande.