Offentlig försvarare

I de flesta fall har man som misstänkt för ett brott rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare utses av domstolen . Som offentlig försvarare är det min uppgift är att tillvarata dina intressen och rättigheter under polisutredningen, polisförhör, häktningsförhandlingar och vid en rättegång.

Om du blir frikänd behöver du inte betala någon kostnad för ditt försvar. Om du blir dömd kan du bli ålagd att betala hela eller delar av ditt försvar i förhållande till din ekonomiska situation.

Om du inte får en offentlig försvarare utsedd av domstolen kan du välja att anlita mig privat. Du får då själv betala kostnaden. Blir du frikänd från misstanken ska staten betala kostnaderna för ditt försvar.

Kontakta mig!

Du kan kontakta mig via formuläret nedan.

Jag godkänner webbsidans integritetspolicy (obligatoriskt)

OBS! Du måste klicka i kryssrutan ovan för att kunna skicka annars sänds ej ditt meddelande.