SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Enbart den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat och titeln är även skyddad enligt lag. Advokatsamfundet utövar tillsyn över Sveriges advokater.

Som advokat och medlem av Sveriges advokatsamfund är jag skyldig att följa ett flertal advokatetiska regler till exempel god advokatsed och regler om sekretess och tystnadsplikt. Jag är också skyldig att inneha en ansvarsförsäkring. Du kan läsa mer på www.advokatsamfundet.se.

KONSUMENTTVISTNÄMND

Den 11 januari 2016 inrättade Sveriges advokatsamfund en konsumenttvistnämnd. Hit kan konsumenter vända sig som är missnöjda med en advokat eller en tjänst som advokaten har tillhandahållit inom ramen för sin advokatverksamhet.  I första hand ska klienten kontakta advokaten för att försöka uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Om man inte kan uppnå en lösning kan man vända sig till konsumenttvistnämnden.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Postadress: Box 27321, 102 54 STOCKHOLM
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Få Mer Information

Du kan kontakta mig via formuläret nedan.

Jag godkänner webbsidans integritetspolicy (obligatoriskt)

OBS! Du måste klicka i kryssrutan ovan för att kunna skicka annars sänds ej ditt meddelande.