Migrationsrätt

ASYL OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Jag arbetar med frågor om uppehållstillstånd och asyl och kan biträda dig under ansökningsprocessen hos Migrationsverket, vid överklagande av beslut om utvisning eller begäran om verkställighetshinder.

Migrationsverket utser ett offentligt biträde i ärenden som rör uppehållstillstånd, asyl och utvisning/ avvisning. Staten står då kostnaden för mitt biträde. Även om det är Migrationsverket som har utsett mig så arbetar jag helt självständigt och oberoende. Jag är inte anställd av Migrationsverket och tar bara hänsyn till dina intressen.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka ett möte.

Få Mer Information

Du kan kontakta mig via formuläret nedan

Jag godkänner webbsidans integritetspolicy (obligatoriskt)

OBS! Du måste klicka i kryssrutan ovan för att kunna skicka annars sänds ej ditt meddelande.